Historien

Plassen Finnvik

Gården ligger på plassen Finnvik som ble skilt ut og ryddet i 1780-åra av den første eieren Finn Olsen. Plassen er oppkalt etter rydningsmannen Finn. Finnvik ble skilt ut fra hovedbruket Grytebust, som er en gammel gård, kanskje fra før vikingtida. Grytebust ble delt opp i seks mindre bruk fra begynnelsen av 1600-tallet, og da etter hvert Finnvik med bruksnummer 6.

 I 1957 brant hovedhuset på gården ned, og det er der det nye huset er satt opp. Slekten til eieren av Finvik Gård, Roger Hofseth, har holdt til på gården tidligere. Oldefaren Johan Finnvik, og besteforeldrene Ingvald og Arnhild Hofseth drev selv med dyrking av bringebær på gården fram til på 60-tallet.

 Nå viderefører Roger tradisjonen med bringebær på gården. Klimaet på Ellingsøya med milde vintre og kalde somre bidrar til gode vekstforhold for det. I tillegg er eierens engasjement med på å styrke prosjektet.

Lokal verdiskaping, familiens tilknytning, og små og store historier fra stedet er en drivkraft for Roger Hofseth. Lokalprodusert og mulighet til å være selvforsynt med mat har fått en ny vår mener han.

Kilden, Fant og Tante Pose

Roger Hofseth kjøpte den første delen av gården av Helge Scott – en av etterkommerne av Gabriel Scott, en norsk forfatter som blant annet er kjent for romanen «Kilden» (1918), «Fant» (1928) og «Tante pose» (1904) - de to siste opphavet til to norske filmklassikere ved samme navn. Gabriel Scott skal ha tilbrakt tid på Finnvik.

 «Kilden» handler om fiskeren Markus, som ser lyst på livet til tross for at han møter sterk motbør fra medmenneskene. Markus klarer å sette pris på alt i livet, om det er godt eller ikke fullt så godt, og viser barmhjertighet overfor alt og alle. Kanskje er det noe av innstillingen til Markus som preger Finvik Gård i dag.

 

Gabriel Scott (1874-1958) med sin tredje kone, Birgit Gabrielsen (1897-1981) på “Maagereiret” på Tromøya utenfor Arendal, hvor han ble boende til sin død.

Løa

Løa er fra 1790 og blenyrenovert i 2022.